Reconciliación / Confesión
Un sacramento de curación